ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Постанова Кабміну про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги PDF Друк E-mail
30.01.2013 19:09
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2013 р. № 39

Київ

Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 543 “Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 480).

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.26

__________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. № 39

ПОРЯДОК

реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги


1. Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги (далі - Реєстр).

Реєстр - це система збору, накопичення та обробки даних про юридичних осіб, які є отримувачами гуманітарної допомоги.

Реєстр веде Мінсоцполітики.

2. Реєстрації підлягають юридичні особи, зазначені в абзаці п’ятому статті 1 Закону України “Про гуманітарну допомогу”.

Рішення про реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги приймає Мінсоцполітики.

3. Для реєстрації юридична особа подає Мінсоцполітики:

1) заяву;

2) орієнтовний перелік набувачів гуманітарної допомоги - юридичних осіб та/або інформацію про орієнтовну кількість населення, що потребує допомоги;

3) документи, необхідні для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою:

заяву про визнання вантажу гуманітарною допомогою;

письмову пропозицію донора про надання гуманітарної допомоги;

план розподілу вантажу набувачам;

інформацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо доцільності визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (за наявності);

4) нотаріально засвідчену копію установчих документів.

4. Мінсоцполітики після надходження документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, приймає рішення про реєстрацію отримувача гуманітарної допомоги.

Копію зазначеного рішення Мінсоцполітики надсилає Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Міністерству доходів і зборів, Національному банку та отримувачу гуманітарної допомоги.

5. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі або оформлені з порушенням вимог законодавства, Мінсоцполітики приймає рішення про відмову у включенні юридичної особи до Реєстру.

Копія рішення про відмову в реєстрації надсилається заявнику.

6. До Реєстру вносяться код згідно з ЄДРПОУ отримувача гуманітарної допомоги, дані про його місцезнаходження, найменування, прізвище та ініціали керівника, номери телефонів.

У разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка є отримувачем гуманітарної допомоги, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, отримувачі гуманітарної допомоги зобов’язані протягом десяти календарних днів повідомити про це Мінсоцполітики для внесення відповідних змін до Реєстру.

7. Рішення про виключення отримувача гуманітарної допомоги з Реєстру приймається Мінсоцполітики в разі:

документального підтвердження факту порушення отримувачем гуманітарної допомоги законодавства про гуманітарну допомогу;

подання отримувачем гуманітарної допомоги заяви про виключення його з Реєстру;

ліквідації юридичної особи, яка є отримувачем гуманітарної допомоги.

Рішення про повторне включення до Реєстру юридичної особи, яка порушила законодавство про гуманітарну допомогу, може бути прийняте не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про її виключення.

8. Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою і загальнодоступною.

__________________

Інститут релігійної свободи, Україна
www.irs.in.ua     

Джерело: Портал Верховної Ради України
 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС