ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Пам'ятка щодо порядку в'їзду, тимчасового перебування, працевлаштування та проживання іноземних священнослужителів на території України PDF Друк E-mail
11.03.2009 14:26

ПАМ'ЯТКА

Керівникам та адміністративному персоналові релігійних громад, що запрошують іноземних священнослужителів;
Іноземним громадянам, які прибувають в Україну за релігійною візою;
Працівникам органів державної влади, які займаються питаннями в'їзду/виїзду
іноземних священнослужителів, їх реєстрації та працевлаштування
 
щодо порядку в'їзду, тимчасового перебування, працевлаштування та
проживання іноземних священнослужителів на території України
 
{Підготовлено Державним комітетом України у справах національностей та релігій}
 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» священнослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші представники зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, можуть займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних  обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули в Україну, і за офіційним погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації.

 
В‘їзд в Україну за релігійною візою
Підставою для оформлення дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземним священнослужителям візи є запрошення релігійної організації, зареєстрованої на території України. Документ що засвідчує клопотання релігійної організації, надається Державним комітетом України у справах національностей та релігій або відповідним відділом у справах релігій обласної держадміністрації. Якщо іноземний священнослужитель запрошений територіальною релігійною громадою, зареєстрованою регіональним підрозділом у справах релігій, – візова підтримка надається відділом у справах релігій обласної державної адміністрації та погоджується із Держкомнацрелігій.
 
За оформлення візи іноземними громадянами сплачується консульський збір, відповідно до затверджених тарифів консульського збору, що стягується за вчинення консульських дій.
 
Термін дії релігійної візи – до одного року. Продовження терміну візи проводиться у порядку, аналогічному отриманню візи з обов‘язковим погодженням Держкомнацрелігій. Релігійною організацією обґрунтовується необхідність продовження терміну дії візи.
 
Безвізовий режим в‘їзду громадян на взаємній основі діє з Азейбарджанською Республікою, Республікою Білорусь, Грузією, Республікою Вірменія, Республікою Казахстан, Киргизстаном, Республікою Молдова, Російською Федерацією, Таджикистаном, Республікою Узбекистан, Корейською Народно-Демократичною республікою та Монголією.
 
Для громадян держав-членів Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Норвегії, Ісландії, Швейцарії, Ватикану, Ліхтенштейну, Монако, Сан-Марино, Андорри та Південної Кореї діє в односторонньому порядку безвізовий режим в‘їзду в Україну на період перебування до 90 днів.
 
Іноземні священнослужителі в‘їжджають в Україну через пункти пропуску на державному кордоні за національним паспортом та за наявністю візи, якщо інший порядок в‘їзду не встановлений законодавством України.
 
Співробітниками Державної прикордонної служби реєструються паспортні документи згідно з вимогами міжнародних угод і законодавства України. Надається інформація щодо порядку та правил в‘їзду іноземців в Україну та терміни реєстрації їх паспортних документів.
 
Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному документі дійсна на всій території держави незалежно від місця його проживання.
 
Важливо!
Реєстрація паспортних документів проводиться на період короткотермінового перебування в Україні, зокрема:
 • іноземців з держав з візовим порядком в‘їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів, якщо інший термін не визначений міжнародними угодами;
 • іноземців з держав з безвізовим порядком в‘їзду – на термін не більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами;
 • іноземців з держав – членів Світової організації торгівлі – на термін не більш як 180 днів протягом року, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами.
Іноземні священнослужителі не є виокремленою категорією серед інших іноземних громадян, щодо них діють загальні вимоги законодавства з питань основних прав, свобод та обов‘язків.
 
Здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.
 
Продовження терміну перебування іноземного священнослужителя проводиться службою у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ВГІРФО), підпорядкованої Міністерству внутрішніх справ України. Для цього не пізніше, ніж за три робочі дні до закінчення строку реєстрації, потрібно звернутися до ВГІРФО за місцем свого проживання та подати документи, визначені нормативно-правовими актами України:
 • письмове звернення  приймаючої релігійної організації. При цьому, якщо житло, що надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживання. Для продовження терміну перебування за візою типу «Р» - звернення релігійних організацій засвідчується Державним комітетом України у справах релігій чи його органами на місцях;
 • письмове звернення священнослужителя щодо продовження терміну його перебування в Україні, що подається особисто або приймаючою релігійною організацією (за умови засвідчення його нотаріусом), керівником житлового органу або сільської чи селищної ради за місцем проживання фізичної особи, яка приймає;
 • паспортний документ священнослужителя та імміграційна картка (у разі її наявності);
 • дві фотокартки розміром 3.5 х 4,5 см;
 • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування;
 • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
У разі необхідності працівник Служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб може затребувати інші документи, що підтверджують наявність підстав і відсутність перешкод для подальшого перебування в Україні:
 • наявність у іноземця чи особи без громадянства дійсного страхового поліса про надання екстреної медичної допомоги, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 р. № 1021 «Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;
 • наявність у іноземця чи особи без громадянства коштів для покриття витрат, пов‘язаних із перебуванням в Україні, або підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони гарантій.
Термін перебування щоразу може бути продовжено на весь період існування обставин, зазначених у зверненні, але не більше, ніж на строк дії відповідного типу візи.
 
При прийнятті рішення кінцева дата продовженого терміну перебування не може перевищувати строку, меншого на один місяць від терміну дії паспортного документа, крім випадків, коли таке продовження здійснюється на строк, фактично потрібний для виїзду іноземця чи особи без громадянства за межі України.
 
Працевлаштування іноземних громадян в Україні регламентується Законом України «Про зайнятість населення»  та здійснюється відповідно до Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. Дозвіл   на працевлаштування для іноземців оформляється  і видається роботодавцю – юридичній особі, який має намір використати працю іноземця на певній посаді, Державним центром зайнятості  Мінпраці або за його дорученням  центром зайнятості Автономної Республіки Крим,  обласними, Київським  та Севастопольським міськими центрами зайнятості за умови достатнього обґрунтування доцільності праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.
 
Продовження терміну   дії   дозволу   на  працевлаштування  є підставою  для  звернення  до  органу  внутрішніх  справ  стосовно продовження терміну перебування в Україні.
 
За  розгляд  заяви про надання дозволу на працевлаштування та продовження терміну його дії з роботодавця (релігійної організації) збирається оплата у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Якщо   іноземець   не   став  до  роботи  у  передбачений контрактом термін з причин,  що  згідно  із  законодавством  не  є поважними,   роботодавець  протягом  трьох  робочих  днів  повинен письмово   повідомити   про   це   відповідні   центр  зайнятості, Адміністрацію Державної прикордонної служби України  та орган внутрішніх справ. У такому разі, а також у випадку, ненадання дозволу на працевлаштування, іноземець підлягає видворенню  з  України.
 
Іноземець, який  оформився   на   роботу   без   дозволу   на працевлаштування, також підлягає видворенню з України.
 
У  разі  використання  праці  іноземців  без дозволу  державної  служби  зайнятості,  з підприємств,  установ та організацій незалежно  від  форми   власності   державна   служба зайнятості  стягує  штраф за кожну таку особу у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму  доходів  громадян.
 
Важливо!
Особи, які в‘їжджають в Україну в релігійних справах або для роботи в релігійних організаціях, яким оформлена віза як представникам релігійних місій (віза Р), не потребують видачі дозволу Державної служби зайнятості на працевлаштування.
 

Додаткова інформація

Текст Пам‘ятки базується на нормах чинного законодавства, що стосуються переважної більшості іноземних священнослужителів, які прибувають в Україну. Докладна інформація викладена у таких нормативних актах:
 • Конституція України (зокрема ст. 26,92.);
 • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
 • Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 • Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074 (із змінами) про затвердження Правил в‘їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028 Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.02 № 1983 Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання;
Інформацію по компетенції відповідальних за вказану ділянку роботи органів державної влади можна отримати за такими контактами:
 • Міністерство закордонних справ України (тел. 279-99-03, веб-сайт www.mfa.gov.ua);
 • Міністерство внутрішніх справ України (Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб), тел. 254-77-79;
 • Міністерство праці та соціальної політики України (Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість Державного центру зайнятості), тел. 289-51-01;
 • Державний комітет України у справах національностей та релігій (тел. 256-00-67, 279-37-97);
 • Адміністрація Державної прикордонної служби України (тел. 271-87-42, веб-сайт www.pvu.gov.ua).
 
 Інститут релігійної свободи, м.Київ
 
Офіційний текст Пам‘ятки опубліковано на веб-сайті Держкомнацрелігій
 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС