Институт религиозной свободы, г.Киев

Приказ МОЗ о создании Общественного совета по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций PDF Печать E-mail
22.05.2009 08:10
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З

22.05.2009 N 358

Про створення Громадської ради
при Міністерстві охорони здоров'я України
з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков
і релігійних організацій
 
З метою забезпечення проведення Міністерством охорони здоров'я України консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у визначеній сфері та відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1542,
Н А К А З У Ю:

1. Створити Громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (далі - Громадська рада).

2. Затвердити склад Громадської ради, що додається.

3. Затвердити Положення Громадської ради, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.


Міністр                                                                                                       В.М.Князевич

_______________________
 
 
 _______________________________________________________ПОГОДЖЕНО
з представниками Церков і релігійних організацій – членами ВРЦіРО.

Черговий головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Головний рабин м. Києва та України Об’єднання іудейських релігійних організацій України
Яків Дов Блайх, 21.05.2009 р.

СКЛАД
Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України
з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій

№ п/п

Прізвище ім’я

Церква/установа

1.

Дорошенко Олександр Миколайович 

Всеукраїнський Союз Об’єднань євангельських християн – баптистів

2.

Козачок Анатолій Миколайович

Всеукраїнський Союз Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників

3.

Гошлиєв Агойли Нурієвич

Духовне управління мусульман України

4.

Фехтель Святослав

Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України

5.

Білорицький Геннадій Олександрович

Об’єднання іудейських релігійних організацій України

6.

Серебровський Сергій

Римсько-Католицька Церква в Україні

7.

Фінгерман Юхим Шикович

Союз вільних церков християн євангельської віри України

8.

Нагірняк Андрій

Українська Греко-Католицька Церква

9.

Лещенко Світлана Родіонівна 

Українська Лютеранська Церква

10.

Софійчук Владислав

Українська Православна Церква

11.

Семанцо Валерій

Українська Православна Церква Київський Патріархат

12.

Луцький Сергій Костянтинович

Українська Уніонна Конференція Церкви адвентистів сьомого дня

13.

Савченко Роман Олександрович

Українська Християнська Євангельська Церква

14.

Кундієв Юрій Ілліч

Академік Національної академії наук  України та Академії медичних наук України

15.

Риков Сергій Олександрович

Головний офтальмолог МОЗ України

16.

Фільц Олександр Орестович

Головний лікар обласної клінічної психіатричної лікарні  м. Львів

17.

Митник Зіновій Миколайович

Заступник Міністра охорони здоров’я України

18.

Косів Михайло Васильович

Народний депутат України

19.

Костицький Василь Васильович

Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

20.

Васін Максим Сергійович

Виконавчий директор Інституту релігійної свободи

21.

Гаюк Володимир Васильович

Начальник відділу зв’язків з релігійними організаціями  Держкомнацрелігій

 _______________________________________________________

 

ПОГОДЖЕНО
з представниками Церков і релігійних організацій – членами ВРЦіРО.

Черговий головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Головний рабин м. Києва та України Об’єднання іудейських релігійних організацій України
Яків Дов Блайх, 21.05.2009 р.


 ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров’я України
з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій

1. Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (далі – Громадська рада) є постійно діючим дорадчо-консультативним органом, що утворюється при Міністерстві охорони здоров’я України  та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Громадська рада утворена у відповідності до Угоди про співробітництво між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (далі – ВРЦіРО) та Міністерством охорони здоров’я України (далі – Міністерство) від 16 грудня 2008 року та на підставі усвідомлення взаємної відповідальності за оздоровлення українського суспільства та з метою:
  • створення ефективних організаційних та правових умов і механізмів для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • забезпечення відкритості діяльності Міністерства та більш широкої участі громадськості в обговоренні, формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;
  • врахування думки Церков та релігійних організацій у процесі підготовки та організації виконання рішень Міністерства, розв’язання актуальних проблем у галузі охорони здоров'я;
  • сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті, віросповідання та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі охорони здоров’я;
  • підтримання постійного діалогу із Церквами і релігійними організаціями з метою врахування їх думки під час ухвалення владних рішень, вирішення проблемних питань у сфері охорони здоров'я та посилення взаємного співробітництва;
  • взаємодії у справі гуманізації сфери охорони здоров’я, медичної опіки, формування підходів до питань біоетики, яка здійснюється на основі поваги до прав та гідності людини, традиційних духовних, морально-етичних та культурних цінностей, та враховуючи взаємозв’язок духовного та фізичного здоров'я людини;
  • посилення співпраці у соціальній сфері та залучення духовного потенціалу та досвіду соціальної роботи Церков і релігійних організації у сфері охорони здоров'я та діяльності Міністерства.

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства, Угодою про співробітництво між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Міністерством охорони здоров’я України, цим Положенням, а також своїми рішеннями.

4. Основними завданнями Громадської ради є:

4.1. Вироблення та представлення позиції Церков та релігійних організацій з питань діяльності Міністерства, у сфері охорони здоров'я та біоетики.

4.2.
Подання методичної допомоги з питань, пов'язаних з організацією та проведенням консультацій з громадськістю та виробленням за їх результатами узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.3. Виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття Міністерством владних рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації та внесення пропозиції до Міністерства за його результатами.

4.4. Забезпечення співпраці ВРЦіРО з Міністерством щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів його діяльності, нормативно-правових актів та їх проектів, ініціатив Міністерства чи Громадської ради тощо.

4.5. Взаємодія і співпраця ВРЦіРО з Міністерством, Міністерством охорони здоров'я АР Крим, місцевими органами та закладами охорони здоров'я, органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, окремими особами у розв'язанні проблем охорони здоров'я.

4.6.
Представництво інтересів ВРЦіРО у сфері управління охороною здоров'я та захист їх в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах і в організаціях різних форм власності.

4.7. Напрацювання спільних поглядів з питань, які стосуються життя та здоров’я людини.

5. Для виконання своїх завдань Громадська рада має право:

5.1. Готувати і подавати Міністерству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, щодо строків проведення публічних громадських обговорень, з проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом тощо.

5.2. Запрошувати у встановленому порядку для участі у своїх засіданнях фахівців, експертів, представників установ, громадських, релігійних чи інших організацій, а також залучати у встановленому порядку до своєї роботи фахівців та керівників структурних підрозділів Міністерства та підпорядкованих йому установ у межах їх компетенції.

5.3.
Отримувати від Міністерства інформацію, необхідну для організації своєї роботи, в тому числі мати доступ до проектів рішень з питань, передбачених цілями та завданнями Громадської ради, за наслідками розгляду яких надавати Міністерству свої пропозиції.

5.4. Готувати і подавати Міністерству результати проведення незалежної експертизи проектів та чинних нормативних документів та законодавчих актів, програм з реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

5.5. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи Громадської ради (комітети, комісії, експертні групи тощо) з метою реалізації своїх цілей та завдань.

5.6. Брати участь в організації та проведенні конференцій, зборів, круглих столів, конгресів та інших публічних заходів з метою обговорення проблем у сфері охорони здоров'я, можливих шляхів їх вирішення та відповідних ініціатив Міністерства, а також задля більшого залучення громадськості до такого обговорення.

5.7. Здійснювати свою діяльність в інших формах у межах чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Члени Громадської ради та її керівництво:

6.1. Персональний склад Громадської ради затверджується Міністром охорони здоров’я України на підставі переліку кандидатур, запропонованих до складу Громадської ради Міністерством та делегованих Церквами та релігійними організаціями, які бажають брати участь у діяльності Громадської ради та є членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Задля якісного відображення та висловлення позиції Церков та релігійних організацій склад Громадської ради щонайменше на 2/3 складається з представників Церков та релігійних організацій у порівнянні з представниками від органів державної влади, установ, організацій та інших інститутів громадянського суспільства.

6.2. Громадську раду очолює голова, який обирається членами Громадської ради строком на один рік.

Повноваження голови Громадської ради переходять до новообраного голови за результатами голосування членів Громадської ради на найближчому засіданні, яке проводиться після закінчення строку повноважень чинного голови.

За власним бажанням або у разі систематичного невиконання своїх обов’язків голова Громадської ради може бути звільнений від виконання покладених на нього обов’язків достроково за рішенням Громадської ради, ухваленим на засіданні шляхом відкритого голосування.

6.3. Голова Громадської ради організовує та керує діяльністю Громадської ради, розробляє порядок денний засідань, скликає та головує на засіданнях, представляє Громадську раду в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організаціях, установах, на підприємствах і в закладах різних форм власності, засобах масової інформації, в загальному порядку підписує рішення Громадської ради та інші офіційні документи, бере участь у засіданнях Колегії Міністерства з правом дорадчого голосу, представляє клопотання та рішення Громадської ради на прийомі у Міністра охорони здоров'я України, інших посадових осіб Міністерства тощо.

6.4. Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються зі складу Громадської ради та звільняються від своїх обов’язків шляхом відкритого голосування.
 
Заступники голови Громадської ради виконують за дорученням голови Громадської ради частину його функцій, передбачених підпунктом 6.3 цього Положення, а також беруть участь у підготовці, реалізації, впровадженні рішень та ініціатив Громадської ради.

7. Організація та забезпечення діяльності Громадської ради:

7.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на три місяці.
 
За ініціативою голови Громадської ради або не менш як третини членів від складу Громадської ради можуть бути ініційовані позачергові засідання для вирішення окремих питань чи проведення додаткових консультацій.

7.2. Засідання Громадської ради веде голова або у разі його відсутності чи за його дорученням заступник голови Громадської ради.
 
Громадська рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування обирає голову Громадської ради.

7.3. З метою планування своєї діяльності Громадська рада може затверджувати піврічні, річні чи довгострокові плани роботи.

7.4. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів від її складу.

У засіданнях Громадської ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь керівники структурних підрозділів Міністерства, відповідальні за питання, які є предметом розгляду на засіданні.

7.5. Рішення Громадської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Громадської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

7.6. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер та подаються на розгляд Міністру охорони здоров'я України через відділ зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Міністерства для врахування під час прийняття рішень Міністерством.

8. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська рада може утворити свій робочий орган – Секретаріат.
Порядок роботи Секретаріату затверджується Громадською радою.

9. Створення необхідних умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань, забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням та засобами зв'язку здійснює Міністерство.

Функції виконавчого секретаря Громадської ради виконує радник/помічник Міністра з питань співпраці з Церквами та релігійними і громадськими організаціями, який здійснює організаційне забезпечення діяльності Громадської ради.

10. Громадська рада має право інформувати громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

Міністерство зі свого боку надає Громадській раді можливості використання власних засобів масової інформації та інших інформаційних ресурсів, в тому числі електронних, задля більш широкого інформування громадськості про діяльність Громадської ради.
 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua 

 

Поддержите правозащитную деятельность Института религиозной свободы:

УкраїнськаРусский

Подпишитесь на рассылку самых важных новостей ИРС:

Контакты

Почтовый адрес:
Украина 01001, 
г. Киев-1, а/я 471–В
Институт религиозной свободы
Отправить письмо в ИРС