ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Наказ МОН "Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства" PDF Друк E-mail
26.07.2005 14:33
 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
м. Київ
№ 437 від 26 липня 2005 
 

Про вивчення у навчальних закладах
факультативних курсів з етики віри
та релігієзнавства 

 
Починаючи з 1992 р., у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей рішеннями органів місцевого самоврядування було введено експериментальний предмет за вибором “Основи християнської моралі”. На сьогодні предмети духовного спрямування (“Християнська етика”, “Християнська культура”, “Основи православної культури Криму”, “Основи мусульманської культури Криму” тощо) за даними обласних та міських управлінь освіти вивчаються в Автономній Республіці Крим, 17 областях України, містах Києві та Севастополі загалом у 4020 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 19,4% від загальної кількості. Відповідно, вивченням цих предметів охоплено близько 356 000 учнів, що складає 7% від загальної кількості.Відповідно до статті 35 Конституції України, Конвенції про права дитини та на виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. №1- 1657 щодо подолання морально-духовної кризи суспільства, поєднання зусиль держави, громадянського суспільства і Церкви у створенні високодуховного виховного середовища, забезпечення морально-етичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах країни

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити склад спеціальної комісії для розроблення змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства (додаток 1).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.) організувати роботу спеціальної комісії та з урахуванням апробації вивчення курсів морально-етичної проблематики до 20.08. 2005 року визначитися з навчальними програмами факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства, які будуть впроваджуватися за принципом вільного вибору, та організувати їх обговорення в пресі та сайті міністерства.

3. Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) забезпечити видрук навчального комплекту посібників факультативних курсів та забезпечити ними загальноосвітні навчальні заклади.

4. З метою дотримання статті 35 Конституції України щодо „права кожного на свободу світогляду і віросповідання”, надати батькам право вибору вивчення дітьми починаючи з 2005/2006 навчального року предмета етика у 5-6 класах або факультативних курсів морально-етичної проблематики, що апробуються в регіонах, за умови кадрового та навчально-методичного забезпечення з відповідним грифом міністерства.

5. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти, керівникам навчальних закладів організувати проведення роз'яснювальної роботи серед батьків та педагогічних працівників щодо права та порядку вибору вивчення курсів морально-етичної проблематики, або поєднання їх вивчення.

6. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 15.08.05 року надіслати до Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України програми, навчальні та методичні посібники з діючих морально-етичних курсів для проведення науково-методичної експертизи.

7. Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) організувати проведення експертизи навчальних програм, навчальних та методичних посібників з морально-етичних курсів з метою надання їм відповідного грифа міністерства.

8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти забезпечити своєчасну, якісну підготовку та перепідготовку відповідних педагогічних кадрів.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О.Огнев'юка.
 
 
Міністр                                                                                   С.М.Ніколаєнко
 
_____________
 
Додаток 1
 
Склад комісії
щодо підготовки концепції факультативних курсів з етики віри,
релігієзнавства інших морально-етичних курсів
 
1. Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук, дійсний член АПН України (голова комісії).
2. Колодний Анатолій Миколайович - зав. відділом Інституту філософії НАН України, професор, доктор філософських наук (заступник голови).
3. Бурматова Ірина В'ячеславівна - директор школи “Співтворчість”
4. Васьків Андрій - кандидат історичних наук, доцент філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
5. Затовський Анатолій - протоієрей, Голова Всеукраїнського православного педагогічного товариства.
6. Кириленко Світлана Володимирівна, завідувачка відділу виховної роботи та захисту прав дитини НМЦ середньої освіти МОН України, кандидат педагогічних наук.
7. Киричок Віра Андріївна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії морально-етичного виховання Інституту проблем виховання АПН України.
8. Малахов Віктор Аронович - зав. відділом Інституту філософії НАН України, професор, доктор філософських наук.
9. Небожук Роман - представник Української Греко - Католицької Церкви.
10. Полянський Павло Броніславович - директор департамента загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
11. Романенко Михайло Ілліч, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук.
12. Савочка Пилип - єпископ, представник Української Міжцерковної ради.
13. Стецюк Олег Володимирович - представник Української Лютеранської Церкви.
14. Сухомлинська Ольга Василівна - академік, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення теорії та історії педагогіки АПН України.
15. Філіп (Осадченко) - представник Української православної церкви, Єпископ Полтавський і Кременчуцький.
16. Хайруліна Василина Миколаївна, директор Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України.
17. Чорна Катерина Іванівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією морально-етичного виховання Інституту проблем виховання АПН України.
18. Швед Марія - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
19. Штейн Григорій Аркадійович - представник Української Християнської Євангельської Церкви.
20. Яковенко Олена Степанівна - представник Церкви Адвентистів Адвентистів Сьомого Дня. 
 
 
Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua
 

 

 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС