ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Олександр ЗАЄЦЬ. Попередні висновки із зустрічі Президента Віктора Януковича з Всеукраїнською Радою Церков PDF Друк E-mail
29.04.2011 16:50

Олександр ЗАЄЦЬ – голова правління Інституту релігійної свободи


21 квітня 2011 року відбулася зустріч Президента України з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Це була перша зустріч Віктора Януковича як Глави держави з релігійними лідерами України.

Слід відмітити, що ця зустріч була добре підготовленою як зі сторони влади, так і зі сторони конфесій. В цілому діалог пройшов на належному рівні, а тому може надати поштовх до подальшого розвитку державно-конфесійних відносин в Україні на національному та місцевому рівнях.

В результаті зустрічі була знята певна напруженість у державно-конфесійних відносинах, яка накопичилася протягом останнього року. Члени Всеукраїнської Ради Церков мали можливість безпосередньо від Президента Януковича почути його погляд на ключові питання свободи віросповідання та відносин між Державою і Церквою в Україні. Зі свого боку вони також представили Главі держави свій погляд на ці питання.

Президент України

Віктор Янукович відзначив високий рівень співпраці між різними релігійними організаціями в Україні і, передусім, провідну роль у цьому Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Глава держави привітав активну участь представників релігійних організацій у розробці законопроектів «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція) і «Про повернення культових будівель релігійним організаціям» та зазначив, що “ми ці зміни відпрацюємо, нормативно-правова база буде створена, і після того, як вони будуть узгоджені із загальним консенсусом, я як Президент підпишу цей закон”.

Під час зустрічі Президент Янукович заявив про те, що “держава не втручається у справи релігійних громад, ставиться до них всіх з повагою”. За його словами, багатоконфесійність України обумовлює проведення виваженої політики в релігійній сфері.  Зокрема Президент зазначив, що політика держави “спрямована на створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій, забезпечення рівних прав і можливостей, утвердження терпимості та поваги між віруючими”.

Віктор Янукович також зауважив, що важливим для забезпечення права на свободу совісті є розвиток відносин центральних і місцевих органів влади з релігійними організаціями у різних сферах, зокрема в сфері освіти, трудових відносин, військового капеланства, реституції церковного майна.

Глава держави наголосив на важливості “вирішення проблеми трансляції духовно-просвітницьких програм на телебаченні, особливо враховуючи можливості релігійних організацій у запобіганні проявам аморальності, протидії екстремізму та іншим негативним явищам”.

Президент нагадав, що доручив відновити роботу Комісії з питань забезпечення прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів України. Він також зазначив, що доцільне активізувати сприяння доброчинній діяльності Церков та розв’язати питання, пов’язані з тарифами на електроенергію та комунальні послуги для релігійних організацій.  

Віктор Янукович також відзначив, що за підсумками зустрічі з ВРЦіРО буде підготовлений проект президентського доручення Уряду та місцевим органам влади, який, після обміну думками з Всеукраїнською Радою Церков, він підпише. За його словами, у цьому дорученні мають знайти своє відображення пропозиції, висловлені під час зустрічі, а також персонально зазначені ті, хто має їх опрацювати, подати свої висновки або вжити певних заходів.

Підсумовуючи зустріч, Президент України запропонував главам конфесій обговорити питання щодо періодичності такого роду зустрічей з Главою держави.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій

Всеукраїнська Рада Церков на зустріч з Президентом України підготувала письмове звернення до Віктора Януковича, в якому надала свої пропозиції стосовно:
  • актуальних питань державно-конфесійних відносин в Україні (вдосконалення законодавства про свободу віросповідання, реституція церковного майна, освіта, військове капеланство, соціально-гуманітарна діяльність релігійних організацій тощо);
  • захисту і утвердження суспільної моралі в Україні;
  • зміцнення конституційних засад щодо свободи віросповідання, утвердження інституту сім’ї та духовно-моральних цінностей в українському суспільстві;
  • сучасних соціальних викликів в Україні (зростання “прірви” між багатими та бідними, проблеми захисту дітей і знедолених, масове зростання цін на споживчі товари та комунальні послуги тощо).
Примітно, що ВРЦіРО вперше у такого роду зверненнях порушила питання соціального захисту громадян на фоні примноження статків представників великого бізнесу України.

Керівники конфесій запропонували створити постійний механізм взаємодії між Адміністрацією Президента України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, зокрема у форматі постійно діючого консультативно-дорадчого органу. На їх думку, це необхідно для кращого опрацювання порушених у зверненні питань та з метою стратегічного планування розвитку державно-конфесійних відносин.

Крім спільної позиції, викладеної у зверненні Всеукраїнської Ради Церков, під час зустрічі глави Церков також порушили низку проблемних питань, що стосуються діяльності окремих конфесій.

Попередні висновки

Порівнюючи позиції Президента Януковича та Всеукраїнської Ради Церков, заявлені ними під час зустрічі 21 квітня 2011 року, можна зробити висновок, що сторони мають в цілому спільне бачення актуальних проблем та шляхів їх вирішення. Зокрема стосовно переважної більшості питань державно-конфесійних відносин та захисту суспільної моралі. Разом із цим є ряд важливих аспектів, відносно яких позиції обох сторін або підхід до їх вирішення суттєво різняться.

Одним з таких питань є питання вдосконалення чинного законодавства про свободу віросповідання. Як зазначалось вище, з одного боку, Президент Янукович заявив, що готовий підписати узгоджену консенсусом нову редакцію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». З іншого боку – Всеукраїнська Рада Церков у своєму зверненні чітко зазначила, що поки треба відмовитись від ідеї ухвалення нової редакції, проте зосередити зусилля на ухваленні Концепції державно-конфесійних відносин в Україні та внесенні змін до галузевого законодавства, яке регламентує діяльність релігійних організацій.

У зв'язку з цим, можна з великою ймовірністю прогнозувати, що питання оновлення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації буде і надалі нести в собі конфліктний потенціал у державно-конфесійних відносинах в найближчій перспективі.

Іншим важливим питанням, щодо якого існують розбіжності, є збереження Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (НЕК). Нагадаємо, що відповідно до президентського указу № 1085/2010 від 09.12.2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було доручено Уряду “вирішити у встановленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України про захист суспільної моралі”.

При цьому Уряд не вніс на розгляд Парламенту відповідної законодавчої ініціативи. Проте у січні 2011 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 6532, автори – А.Шевченко, Ю.Мірошниченко та інші), яким передбачено скасування Закону України «Про захист суспільної моралі» і, відповідно, ліквідація самої Комісії.

За іронією долі законопроект № 6532 мали розглянути в Парламенті у другому читанні як раз у день зустрічі Президента України з ВРЦіРО. Але з технічних причин розгляд цього питання було відкладено. Беручи до уваги те, що ВРЦіРО та конфесії виступають за збереження НЕК, можна прогнозувати, що у разі прийняття законопроекту № 6532 Церкви та релігійні організації звернуться до Президента Януковича з проханням накласти вето на цей закон.

Ще одним питання, на яке сторони мають різні погляди, є реституція церковного майна. ВРЦіРО вважає, що це питання має опрацьовуватися і вирішуватися комплексно: запровадження мораторію на приватизацію колишнього церковного майна, ухвалення більш ефективних правил повернення церковного майна релігійним організаціям, запровадження компенсаційних механізмів тощо. З іншого боку Уряд на сьогодні пропонує доопрацювати та ухвалити проект Закону України «Про повернення культових будівель релігійним організаціям», що значно звужує погляд на цю проблему.

Підсумок

В цілому ж, як було зазначено вище, Президент України В.Янукович та Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловили спільне бачення проблемних питань, порушених під час їхньої зустрічі 21 квітня.

Однак наразі важливим є те, як буде опрацьовано доручення Президента України за результатами цієї зустрічі, і у який спосіб це доручення буде виконуватися Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади – формально чи ефективно. Враховуючи, конструктивний підхід з боку Глави держави на зустрічі з керівниками конфесій, є сподівання, що президентське доручення буде опрацьоване та виконано урядовцями на належному рівні.      

Підсумовуючи, варто відзначити, що релігійна спільнота України сповнилась сподіваннями, що зустріч Президента з ВРЦіРО надасть поштовх подальшому розвиткові державно-конфесійних відносин на партнерських засадах, співпраці між владою і конфесіями в соціально-гуманітарній сфері, а також сприятиме утвердженню духовно-моральних цінностей та пропаганді здорового способу життя в українському суспільстві.
 
 
Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua
 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС