ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Наказ МВС України "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання" PDF Друк E-mail
23.08.2011 13:52
                                                                                
              МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        23.08.2011  N 602

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 вересня 2011 р.
                                      за N 1110/19848
 

           Про затвердження Порядку оформлення і видачі
                 посвідки на тимчасове проживання
 

     На виконання Указу Президента України від  06.04.2011  N  405
( 405/2011  )  "Питання  Державної  міграційної  служби  України",
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від  01.06.2011
N 567  (  567-2011-п ) "Про затвердження Правил оформлення віз для
в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію" та  від
29.12.95  N  1074  (  1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію" (зі змінами) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Порядок   оформлення  і  видачі  посвідки  на
тимчасове проживання, що додається.

     2. Виконання функції щодо оформлення  і  видачі  посвідки  на
тимчасове  проживання  до  завершення  формування  системи органів
Державної  міграційної  служби  України  залишити   за   Державним
департаментом  у  справах  громадянства,  імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України.

     3. Департаменту  матеріального  забезпечення  (Шевчук   О.М.)
забезпечити   територіальні   органи   та   підрозділи  Державного
департаменту у  справах  громадянства,  імміграції  та  реєстрації
фізичних   осіб   МВС   України   необхідною  кількістю  бланкової
продукції.

     4. Начальникам головних управлінь,  управлінь МВС  України  в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

     4.1. Організувати  вивчення наказу з особовим складом органів
та підрозділів внутрішніх справ і забезпечити неухильне дотримання
його вимог.

     4.2. Посвідки  на  тимчасове  проживання,  видані до набрання
чинності цим наказом, є дійсними до закінчення терміну їх дії.

     5. Державній міграційній службі  України  (Забрудський  О.В.)
організувати  вивчення  цього  Порядку особовим складом,  який має
відношення до роботи,  пов'язаної з оформленням і видачею посвідок
на  тимчасове проживання,  і забезпечити неухильне дотримання його
вимог.

     6. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та   реєстрації   фізичних  осіб  МВС  України  (Мамонов  Є.В.)  у
п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Ворону Д.М.

     8. Цей наказ надіслати за належністю.

     9. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 Міністр
 генерал-лейтенант міліції                            А.В.Могильов
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МВС України
                                      23.08.2011  N 602

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 вересня 2011 р.
                                      за N 1110/19848
 

                             ПОРЯДОК
       оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання
 

     1. Цей  Порядок  визначає  процедуру  оформлення   і   видачі
посвідки  на  тимчасове проживання (далі - посвідка) іноземцеві чи
особі без громадянства:

     1.1. Яка прибула в Україну для працевлаштування  на  підставі
дозволу центру зайнятості про використання праці іноземця чи особи
без громадянства і візи типу Д із спеціальним написом  на  візовій
етикетці    "Працевлаштування",    якщо    інше   не   передбачено
законодавством та      міжнародними       договорами       України
(до довгострокової  прирівнюється  віза  типу  ІМ-1,  оформлена до
11.09.2011, до закінчення терміну її дії).

     1.2. Яка прибула в Україну для участі в  реалізації  проектів
міжнародної  технічної  допомоги,  зареєстрованих  у встановленому
порядку,  на підставі запрошення державної установи,  підприємства
або організації, що є реципієнтом такого проекту, і візи типу Д із
спеціальним  написом  на  візовій  етикетці  "Міжнародна  технічна
допомога", якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними
договорами України (до довгострокової прирівнюється віза типу  С-3
(видана  особам,  які в'їжджають в Україну для участі у реалізації
проектів  міжнародної   технічної   допомоги,   зареєстрованих   у
встановленому порядку,    на    запрошення   державної   установи,
підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної
технічної   допомоги),  оформлена  до  11.09.2011,  до  закінчення
терміну її дії).

     1.3. Яка  прибула  в  Україну   для   роботи   в   релігійних
організаціях на території України,  зареєстрованих у встановленому
порядку,   на   підставі   запрошення   релігійної    організації,
засвідченого  Мінкультури  України,  і  візи типу Д із спеціальним
написом на візовій етикетці  "Робота  в  релігійній  організації",
якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами
України.

     1.4. Яка прибула в Україну для роботи у філіалі,  відділенні,
представництві   або   іншому  структурному  осередку  громадської
(неурядової)  організації  іноземної  держави,  зареєстрованої   в
установленому  порядку,  на  підставі  запрошення  такого філіалу,
відділення, представництва або іншого структурного осередку і візи
типу  Д  із  спеціальним  написом  на  візовій  етикетці "Робота в
громадській організації",  якщо інше не передбачено законодавством
та міжнародними договорами України.

     1.5. Яка  прибула  в  Україну  для  роботи  в  представництві
іноземного    суб'єкта    господарювання,    зареєстрованого     в
установленому    порядку,    на    підставі    запрошення   такого
представництва, засвідченого Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України, та візи типу Д із спеціальним написом на візовій
етикетці "Робота в представництві іноземної компанії",  якщо  інше
не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

     1.6. Яка   прибула   в   Україну   для  роботи  у  філії  або
представництві іноземного банку,  зареєстрованого в  установленому
порядку,  на  підставі  запрошення такої філії або представництва,
засвідченого  Національним  банком  України,  і  візи  типу  Д  із
спеціальним  написом  на візовій етикетці "Робота в представництві
іноземного банку",  якщо інше  не  передбачено  законодавством  та
міжнародними договорами України.

     1.7. В  інших  випадках,  якщо  це  передбачено  міжнародними
договорами України.

     2. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
правовий  статус  іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ),
"Про свободу пересування  та  вільний  вибір  місця  проживанні  в
Україні"  (  1382-15  ),  постанов  Кабінету Міністрів України від
29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) "Про  Правила  в'їзду  іноземців  та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію" (із змінами),  від  15.02.2002  N  153
( 153-2002-п   )   "Про   створення   єдиної   системи  залучення,
використання та  моніторингу   міжнародної   технічної   допомоги"
(зі змінами),   від   28.07.2004   N   985  (  985-2004-п  )  "Про
затвердження зразків документів,  необхідних для реєстрації  місця
проживання  в  Україні",  від 08.04.2009 N 322 ( 322-2009-п ) "Про
затвердження Порядку видачі,  продовження строку дії та анулювання
дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства"
(зі  змінами)  та  від  01.06.2011  N  567  (  567-2011-п  )  "Про
затвердження   Правил  оформлення  віз  для  в'їзду  в  Україну  і
транзитного проїзду через її територію".

     3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
     віза -  етикетка  (відмітка  чи   позначка)   в   паспортному
документі,  що  оформлена  уповноваженим  органом та є дозволом на
в'їзд іноземця та особи без громадянства в Україну на зазначений у
ній  строк  або  транзитний  проїзд  через  її  територію протягом
відповідного строку;
     довгострокова віза     (позначається     літерою     Д,     у
машинозчитувальній зоні - VD) - віза,  яка видається іноземцям  чи
особам  без  громадянства  для в'їзду в Україну з метою оформлення
документів, що дають право на перебування або проживання в Україні
на строк, що перевищує 90 діб;
     заявник -   іноземець   чи   особа   без   громадянства   або
уповноважений  представник  приймаючої  сторони  (працівник,  який
розпорядчим документом керівництва приймаючої сторони  призначений
відповідальним  за оформлення іноземцям чи особам без громадянства
документів на право проживання в Україні),  що має право на подачу
документів  для  отримання  посвідки,  її отримання або оскарження
рішення про відмову у видачі посвідки чи скасування раніше виданої
посвідки;
     паспортний документ - документ,  що підтверджує  громадянство
іноземця,  посвідчує його особу чи особу без громадянства, виданий
уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією
ООН, дає право на виїзд за кордон і визнаний Україною;
     посвідка на тимчасове проживання - документ,  що  підтверджує
право іноземця чи особи без громадянства на тимчасове проживання в
Україні;
     приймаюча сторона  -  зареєстровані  в  установленому порядку
українські,  спільні  чи  іноземні   підприємства,   установи   та
організації,  а також фізичні особи (громадяни України, іноземці),
які постійно проживають або  тимчасово  перебувають  на  території
України  у  зв'язку  з  навчанням,  стажуванням,  роботою  тощо  і
запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства;
     реєстраційна картка  проекту (програми) міжнародної технічної
допомоги  -  документ  встановленої  форми,  яким  підтверджується
державна   реєстрація   проекту   (програми),   який  підписується
уповноваженою особою Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України,  засвідчується  печаткою  цього Міністерства та видається
заявникові;
     реципієнт проекту   міжнародної   технічної   допомоги  -  це
державні установи, підприємства або організації, які безпосередньо
одержують   міжнародну   технічну   допомогу   згідно  з  проектом
(програмою).

     4. Для  оформлення  посвідки  на  тимчасове   проживання   до
територіального органу   Державної   міграційної   служби  України
(далі - ДМС України) за місцем проживання іноземця або  особи  без
громадянства заявником подаються такі документи:

     4.1. Заява  іноземця  чи особи без громадянства про отримання
посвідки на   тимчасове   проживання   за   встановленою    формою
(додаток 1).

     4.2. Клопотання  приймаючої  сторони щодо оформлення іноземцю
чи особі без громадянства  посвідки  на  тимчасове  проживання  за
встановленою  формою  (додаток  2) та інші документи відповідно до
вимог пункту 5 цього Порядку.

     4.3. 4 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром
3,5 х 4,5 см (на матовому папері).

     4.4. Паспортний документ іноземця або документ,  що посвідчує
особу без громадянства (після пред'явлення повертається),  з візою
типу  Д  із  відповідним  спеціальним написом на візовій етикетці,
якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами
України,  та  копії  сторінки  паспорта  з  особистими  даними  та
сторінки з візою.

     4.5. Переклад сторінки  паспортного  документа  іноземця  або
документа,  що  посвідчує  особу  без  громадянства,  з особистими
даними  особи  українською  мовою,  засвідчений  у   встановленому
законодавством порядку.

     4.6. Документ  про право власності на житло,  де іноземець чи
особа без громадянства має право на реєстрацію  місця  проживання,
та  заява  іноземця чи особи без громадянства про реєстрацію місця
проживання, яка розглянута територіальним підрозділом ДМС України.
Оригінали вказаних документів після пред'явлення повертаються,  їх
засвідчені в установленому порядку копії долучаються до справи.

     4.7. Копія розпорядчого документа про призначення працівника,
який  відповідає  за  прийом та оформлення іноземцям чи особам без
громадянства документів на право проживання в Україні,  засвідчена
в установленому законодавством порядку.

     4.8. Копія  паспорта  уповноваженого  представника приймаючої
сторони, засвідчена підписом власника.

     4.9. Квитанції про сплату державного мита за видачу  посвідки
на тимчасове проживання.

     5. Крім  документів,  зазначених  у  пункті  4 цього Порядку,
подаються:

     5.1. Для осіб,  зазначених у підпункті  1.1  пункту  1  цього
Порядку,  -  клопотання роботодавця щодо оформлення іноземцеві або
особі без  громадянства  посвідки,  оригінал  (після  пред'явлення
повертається)  та  копія дозволу на використання праці іноземця чи
особи без громадянства,  оформленого Державним центром  зайнятості
або  за  його  дорученням центром зайнятості Автономної Республіки
Крим,  обласним,  Київським,  Севастопольським   міським   центром
зайнятості  (для  іноземців,  які  найняті інвестором у межах і за
посадами  (спеціальністю),   визначеними   угодою   про   розподіл
продукції  згідно  з частиною другою статті 35 Закону України "Про
угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ),  подаються  завірені  в
установленому  порядку  копії  угоди  про  розподіл  продукції  та
трудового   договору    (контракту)    із    зазначенням    посади
(спеціальності)).

     5.2. Для  осіб,  зазначених  у  підпункті  1.2 пункту 1 цього
Порядку,  -  клопотання  державної  установи,   підприємства   або
організації,   що  є  реципієнтом  проекту  міжнародної  технічної
допомоги щодо оформлення іноземцеві  або  особі  без  громадянства
посвідки, оригінал  (після  пред'явлення  повертається)  та  копія
реєстраційної  картки  проекту  міжнародної  технічної   допомоги,
виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та
копія  запрошення,  засвідченого  у  встановленому  законодавством
порядку,  яке  стало  підставою  для відкриття візи,  якщо інше не
передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

     5.3. Для осіб,  зазначених у підпункті  1.3  пункту  1  цього
Порядку,  -  клопотання  релігійної  організації  щодо  оформлення
іноземцеві або особі без громадянства посвідки,  оригінали  (після
пред'явлення  повертаються) та копії документів,  що підтверджують
реєстрацію  організації  в   установленому   порядку,   та   копія
запрошення,  засвідченого Мінкультури України, яке стало підставою
для відкриття візи,  якщо інше не  передбачено  законодавством  та
міжнародними договорами України.

     5.4. Для  осіб,  зазначених  у  підпункті  1.4 пункту 1 цього
Порядку,  - клопотання  філіалу,  відділення,  представництва  або
іншого  структурного осередку громадської (неурядової) організації
іноземної  держави  щодо  оформлення  іноземцеві  або  особі   без
громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються)
та копії документів,  що підтверджують  реєстрацію  організації  у
встановленому порядку,  та  засвідчена  копія  запрошення філіалу,
відділення,  представництва  або  іншого   структурного   осередку
громадської (неурядової) організації іноземної держави,  яке стало
підставою  для  відкриття   візи,   якщо   інше   не   передбачено
законодавством та міжнародними договорами України.

     5.5. Для  осіб,  зазначених  у  підпункті  1.5 пункту 1 цього
Порядку,   -   клопотання   представництва   іноземного   суб'єкта
господарювання   щодо   оформлення   іноземцеві   або   особі  без
громадянства посвідки, оригінали (після пред'явлення повертаються)
та  копії  документів,  що  підтверджують реєстрацію організації в
установленому   порядку,   та   копія   запрошення,   засвідченого
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,  яке стало
підставою  для  відкриття   візи,   якщо   інше   не   передбачено
законодавством та міжнародними договорами України.

     5.6. Для  осіб,  зазначених  у  підпункті  1.6 пункту 1 цього
Порядку,  - клопотання філії або представництва  іноземного  банку
щодо оформлення  іноземцеві  або  особі без громадянства посвідки,
оригінали (після пред'явлення повертаються) та  копії  документів,
що  підтверджують  реєстрацію  банку  в установленому порядку,  та
копія запрошення,  засвідченого Національним банком  України,  яке
стало  підставою  для  відкриття  візи,  якщо  інше не передбачено
законодавством та міжнародними договорами України.

     5.7. Для осіб,  зазначених у підпункті  1.7  пункту  1  цього
Порядку,   -   клопотання   приймаючої   сторони  щодо  оформлення
іноземцеві або особі без громадянства посвідки,  оригінали  (після
пред'явлення  повертаються) та копії документів,  що підтверджують
реєстрацію  приймаючої  сторони  у  встановленому   законодавством
порядку,  та  засвідчена копія запрошення приймаючої сторони,  яке
стало підставою для  відкриття  візи,  якщо  інше  не  передбачено
законодавством та міжнародними договорами України.

     6. Прийняті  до  розгляду письмові клопотання обліковуються в
окремому журналі  обліку  звернень  щодо  оформлення  посвідки  на
тимчасове  проживання  (додаток  3).  Порядковий  номер  запису  в
журналі  в  поточному  році  є  номером  обліку  звернення,   який
проставляється на клопотанні,  та номером посвідки, до якого через
скісну лінію додається рік видачі.  Серія посвідки визначається за
кодовим   позначенням   найменування  територіального  органу  ДМС
України, який оформив посвідку, що наведена у таблиці (додаток 4).
     Діловодство у  територіальному  органі ДМС України ведеться з
урахуванням  положень  Примірної  інструкції   з   діловодства   у
міністерствах,  інших  центральних органах виконавчої влади,  Раді
міністрів Автономної Республіки Крим,  місцевих органах виконавчої
влади,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України від
17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ) (зі змінами).
     Працівник територіального  органу ДМС України при надходженні
клопотання щодо оформлення посвідки  перевіряє  наявність  підстав
для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх
подання,  наявність  відміток  про  реєстрацію  (відмітки  органів
охорони  державного  кордону  "В'їзд"/"Виїзд"  або  документа,  що
підтверджує   законність   перебування   іноземця,    особи    без
громадянства в Україні) чи продовження терміну перебування, звіряє
відомості про іноземців чи осіб без  громадянства,  указані  в  їх
паспортних документах,  з даними,  що містяться в цих клопотаннях,
з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства
в  державі та відсутність відомостей,  що перешкоджають подальшому
перебуванню цих осіб в Україні.
     Перевірка відомостей,  що  перешкоджають проживанню іноземців
чи осіб без громадянства в Україні, здійснюється:
     за обліками  бази  даних "АРМОР" з метою виявлення осіб,  які
під  час  перебування  в   Україні   скоїли   правопорушення   або
перебувають у розшуку;
     за обліками відповідних територіальних органів ДМС України за
територією  адміністративного  обслуговування  відносно приймаючої
сторони - з метою виявлення таких,  які не  виконали  зобов'язань,
визначених   пунктом   5  Правил  в'їзду  іноземців  та  осіб  без
громадянства в Україну,  їх виїзду з України і транзитного проїзду
через  її  територію,  затверджених  постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) (із змінами).
     Про результати  перевірки робиться відмітка на заяві іноземця
чи особи без  громадянства  із  зазначенням  посадових  осіб,  які
здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки.
     У разі  необхідності  уточнення   обставин   його   звернення
працівник,  який розглядає документи про видачу посвідки, запрошує
заявника для уточнення обставин його звернення.

     7. За результатами розгляду заяви у строк не більше 15 днів з
дня  подачі  всіх  визначених  цим Порядком документів приймається
рішення про видачу або відмову у  видачі  посвідки,  яке  у  межах
компетенції  затверджується  Головою  Державної міграційної служби
України (чи  його  заступниками)  чи  начальником  територіального
органу ДМС України (чи його заступниками).
     Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням
терміну,  до  якого  видається посвідка,  або причини відмови в її
видачі.

     8. Територіальні  органи  ДМС  України  оформлюють   посвідку
встановленого зразка (додаток 5) ( za110-11 ).
     Заповнення бланків  посвідок  може  здійснюватися  від   руки
(друкованим   шрифтом)   українською  мовою  або  з  використанням
технічних   засобів   (друкарських   машинок,   комп'ютерів)   без
використання  скорочень або абревіатур (виправлення та корегування
в бланках не допускаються).

     9. Посвідка   видається   заявникові   під   розписку   після
пред'явлення   паспортного   документа   іноземця   чи  особи  без
громадянства, до якого на останній вільній сторінці проставляється
відмітка  про  отримання посвідки згідно з додатком 6 (за бажанням
іноземця  чи  особи  без  громадянства   вказана   відмітка   може
проставлятися у вкладний талон (додаток 7)).
     Для осіб,  зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку,
у   паспортному   документі   також  проставляється  відмітка  про
наявність дозволу на працевлаштування в  Україні,  що  встановлена
додатком  2  до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в
Україну,  їх виїзду з  України  і  транзитного  проїзду  через  її
територію, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) (зі змінами).

     10. При  оформленні  посвідки   іноземцеві   чи   особі   без
громадянства   територіальним  органом  ДМС  України,  що  прийняв
рішення,  заповнюється  облікова  картка  за  встановленою  формою
(додаток 8),  яка долучається до картотечного обліку (допускається
ведення автоматизованого обліку).

     11. Іноземці  та  особи  без   громадянства,   які   отримали
посвідки,  повинні зареєструватися за місцем проживання,  а в разі
зміни   місця   проживання   -   перереєструватися   у    порядку,
установленому статтею 6 Закону України "Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ).

     12. У видачі посвідки відмовляється:

     12.1. В інтересах забезпечення безпеки  України  або  охорони
громадського порядку.

     12.2. Якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів
громадян України та інших осіб,  які проживають в Україні, охорони
здоров'я, а також екологічної безпеки та охорони довкілля.

     12.3. Якщо  при  порушенні  клопотання про отримання посвідки
заявник  подав  про  себе  неправдиві  відомості   або   недійсні,
підроблені документи,  а також якщо його документи не відповідають
встановленому зразку або належать іншій особі.

     12.4. Якщо встановлено факти порушення  іноземцем  чи  особою
без   громадянства  законодавства  України  під  час  попереднього
перебування в Україні.

     12.5. Якщо  є  факти  невиконання  іноземцем  чи  особою  без
громадянства  фінансових  зобов'язань  перед  Україною,  включаючи
пов'язані з попереднім видворенням,  у тому числі після закінчення
терміну   заборони   подальшого  в'їзду  в  Україну  у  зв'язку  з
видворенням, а також грошових стягнень.

     12.6. Якщо іноземця чи особу  без  громадянства  засуджено  в
Україні до позбавлення волі.

     12.7. У інших випадках, передбачених законами України.

     13. Раніше  видана  посвідка  скасовується  органом,  який її
видав, якщо:

     13.1. Буде отримано інформацію від органу  внутрішніх  справ,
іншого   органу  виконавчої  влади,  який  у  межах  наданих  йому
повноважень забезпечує виконання законодавства про правовий статус
іноземців  та  осіб  без  громадянства,  про те,  що посвідку було
видано  на  підставі  неправдивих   відомостей,   підроблених   чи
недійсних документів.

     13.2. Буде отримане вмотивоване клопотання приймаючої сторони
про скасування посвідки (у тому числі в разі  звільнення  іноземця
чи   особи  без  громадянства  із  займаної  посади)  або  у  разі
припинення діяльності приймаючої сторони.

     13.3. Іноземця чи особу без громадянства засуджено в  Україні
до позбавлення волі.

     13.4. Дії  іноземця  чи  особи  без  громадянства  становлять
загрозу  національній  безпеці  України,  громадському  порядку  в
Україні.

     13.5. Іноземець  чи  особа без громадянства систематично (два
або  більше  разів)  порушує  законодавство  про  правовий  статус
іноземців та осіб без громадянства.

     13.6. В інших випадках, передбачених законами України.

     14. Копія  рішення  про  відмову  у  видачі  посвідки або про
скасування  раніше  виданої  посвідки   видається   територіальним
органом  ДМС  України,  який прийняв таке рішення,  заявникові під
розписку або  надсилається  рекомендованим  листом  іноземцеві  чи
особі  без  громадянства  та  приймаючій  стороні  не пізніше як у
п'ятиденний строк з дня його прийняття.
     У разі   прийняття  рішення  про  скасування  раніше  виданої
посвідки вона підлягає вилученню та знищенню.  При цьому  відмітка
про  видачу  посвідки в паспортному документі анулюється (вкладний
талон вилучається).

     15. Заявник протягом місяця з дня отримання копії рішення про
відмову  у  видачі  посвідки  або  про  скасування  раніше виданої
посвідки має право на його оскарження.

     15.1. Рішення  про  відмову   в   оформленні   посвідки   або
скасування  раніше  виданої посвідки може бути оскаржено заявником
до ДМС України або суду.

     15.2. За наявності підстав ДМС України  має  право  скасувати
рішення  територіального органу,  надіслати матеріали на повторний
розгляд  (у  разі  необхідності   додаткової   перевірки   наданих
матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

     15.3. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до
відома заявника в термін,  що не перевищує 5 днів з дати прийняття
рішення.

     16. Особа,  стосовно  якої  прийнято  рішення  про  відмову у
видачі або скасування раніше виданої посвідки,  повинна знятися  з
реєстрації  місця  проживання  та виїхати за межі України протягом
місяця з дня отримання копії цього рішення.  Якщо за цей час особа
не виїхала   з   України,  вона  підлягає  видворенню  в  порядку,
передбаченому законодавством України.
     Якщо особа  оскаржила  рішення  про відмову у видачі посвідки
або скасування раніше виданої посвідки до  вищого  органу  або  до
суду, рішення  про  її  видворення  не  приймається  до  прийняття
остаточного рішення вищим органом або до  набрання  рішенням  суду
законної сили.

     17. Посвідка іноземцям та особам без громадянства, зазначеним
у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку,  видається на  термін  дії
дозволу  на  використання праці іноземця чи особи без громадянства
та продовжується в разі продовження терміну дії цього  дозволу  на
підставі  документів,  передбачених  пунктом  4  та підпунктом 5.1
пункту 5 цього Порядку.
     Посвідка іноземцям  та особам без громадянства,  зазначеним у
підпункті  1.2  пункту  1  цього  Порядку,  видається  на   термін
виконання  проекту  міжнародної технічної допомоги (зазначається в
реєстраційній картці проекту).
     Усім іншим  категоріям  іноземців  та  осіб  без громадянства
посвідка видається терміном на один рік та може бути продовжена ще
на один    рік    у    порядку,   передбаченому   пунктом   4   та
підпунктами 5.3-5.7 пункту 5 цього Порядку.

     18. Після закінчення терміну дії посвідки іноземець чи  особа
без  громадянства  повинна в семиденний строк знятися з реєстрації
місця проживання та виїхати за межі України.

     19. У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець чи  особа
без  громадянства  може  звернутися за отриманням нової посвідки в
порядку,  установленому  для  її  оформлення,  до  територіального
органу ДМС України за місцем проживання.
     Про втрату посвідки іноземець чи особа без  громадянства  або
приймаюча  сторона  зобов'язані  негайно повідомити територіальний
орган ДМС України за місцем видачі,  який протягом 5 днів інформує
про  це ДМС України та Адміністрацію Державної прикордонної служби
України.  Утрачена посвідка визнається  недійсною  та  в  разі  її
вилучення підлягає знищенню.

 Директор Державного департаменту
 у справах громадянства, імміграції
 та реєстрації фізичних осіб
 МВС України
 полковник міліції                                     Є.В.Мамонов

 
                      _____________________


                                      Додаток 1
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання

 Лицьовий бік

                                                      ------------
                                                      |Місце для |
                                                      |   фото   |
                                                      |          |
                                                      |          |
                                                      ------------
 

                              ЗАЯВА
         іноземця чи особи без громадянства про отримання
                посвідки на тимчасове проживання*
 

                                     -----------------------------
                                     |     Службові відмітки     |
                                     |                           |
                                     |Дата подачі заяви:         |
                                     |Номер заяви:               |
-----------------------------------------------------------------|
|Прошу видати мені посвідку на тимчасове проживання в Україні    |
|----------------------------------------------------------------|
|Підстави для оформлення посвідки на тимчасове проживання:       |
|----                                                            |
||  | працевлаштування                                           |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | міжнародна технічна допомога                               |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в релігійній організації                            |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в громадській організації                           |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в представництві іноземного суб'єкта господарювання |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в філії або представництві іноземного банку         |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | передбачено міжнародними договорами України                |
|----                                                            |
|(необхідне виділити)                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|                 Про себе повідомляю такі дані:                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Ім'я, по батькові (за наявності)                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження                     |Громадянство               |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспортний документ |Дата в'їзду в Україну   |Тип візи, N       |
|                    |                        |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Буду проживати за адресою                                       |
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат,     |
|пов'язаних з перебуванням/проживанням  в Україні та виїздом.    |
|Я зобов'язуюся після закінчення терміну дії посвідки (у разі    |
|скасування раніше виданої посвідки) протягом семи днів з дня    |
|закінчення терміну дії посвідки (протягом місяця з дня          |
|скасування посвідки) знятися з реєстрації місця проживання та   |
|виїхати з території України.                                    |
|Мені відомо, що за порушення правил перебування іноземців та    |
|осіб без громадянства в Україні передбачена адміністративна     |
|відповідальність за статтею 203 Кодексу України про             |
|адміністративні правопорушення.                                 |
|Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, |
|можуть бути причиною відмови у видачі (скасування раніше        |
|виданої)  посвідки на тимчасове проживання.                     |
|Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата                                |Підпис                     |
------------------------------------------------------------------

_______________
     * Заповнюється українською мовою.

 Зворотний бік

------------------------------------------------------------------
|                        Службові відмітки                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Перевірка наявності відомостей, |Посада, прізвище посадової     |
|що перешкоджають прийняттю      |особи, що здійснила перевірку  |
|рішення про видачу іноземцеві чи|                               |
|особі без громадянства посвідки |                               |
|на тимчасове проживання         |-------------------------------|
|Дата                            |Підпис                         |
|----------------------------------------------------------------|
|              Прийняте рішення (зайве закреслити)               |
|----------------------------------------------------------------|
|Видати посвідку на тимчасове    |Відмовити у видачі посвідки на |
|проживання терміном дії до:     |тимчасове проживання на        |
|"__" ___________ 20__ року      |підставі підпункту ___________ |
|                                |пункту 12 Порядку оформлення   |
|                                |і видачі посвідки на тимчасове |
|                                |проживання                     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Посада, прізвище посадової особи|Посада, прізвище посадової     |
|                                |особи                          |
|                                |                               |
|Підпис                          |Підпис                         |
|                                |                               |
|Дата                            |Дата                           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Посвідку на тимчасове проживання|Підпис, прізвище заявника      |
|отримав                         |                               |
|                                |-------------------------------|
|                                |Дата                           |
------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 2
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання
 

                            КЛОПОТАННЯ
           приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю
                чи особі без громадянства посвідки
                     на тимчасове проживання*
 

------------------------------------------------------------------
|Вих. N                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                Відомості про приймаючу сторону                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування                                                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (керівник)                                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Уповноважена особа                                              |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження   |Поштова адреса      |Контактні телефони     |
|                   |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|        Відомості про іноземця чи особу без громадянства        |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Ім'я, по батькові (за наявності)                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження    |Громадянство        |Паспортний документ    |
|                   |                    |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дата в'їзду в Україну                   |Віза типу Д, N         |
|----------------------------------------------------------------|
|Підстави для оформлення посвідки на тимчасове проживання:       |
|----                                                            |
||  | працевлаштування                                           |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | міжнародна технічна допомога                               |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в релігійній організації                            |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в громадській організації                           |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в представництві іноземного суб'єкта господарювання |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | робота в філії або представництві іноземного банку         |
|----                                                            |
|----                                                            |
||  | передбачено міжнародними договорами України                |
|----                                                            |
|(необхідне виділити)                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса житла, що надається іноземцю чи особі без громадянства   |
|для проживання                                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Підтверджую, що беру на себе зобов'язання щодо покриття витрат, |
|пов'язаних з проживанням та виїздом іноземця чи особи без       |
|громадянства.                                                   |
|Я зобов'язуюся письмово повідомити про виїзд іноземця чи особи  |
|без громадянства або зміну ним місця проживання протягом 10 днів|
|з дати виїзду чи переїзду.                                      |
|Я зобов'язуюсь повідомити про звільнення іноземця чи особи без  |
|громадянства із займаної посади протягом 10 днів з дня          |
|підписання відповідного наказу (прийняття відповідного рішення).|
|Мені відомо, що за порушення порядку працевлаштування, прийняття|
|на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без    |
|громадянства та оформлення для них документів передбачена       |
|адміністративна відповідальність за статтею 204 Кодексу України |
|про адміністративні правопорушення.                             |
|Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цьому      |
|клопотанні, можуть бути причиною відмови у видачі (скасування   |
|раніше виданої) посвідки на тимчасове проживання                |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата                           |Підпис, місце печатки           |
------------------------------------------------------------------

_______________
     * Заповнюється українською мовою.
 

                                      Додаток 3
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання
 

                              ЖУРНАЛ
             обліку звернень щодо оформлення посвідки
                     на тимчасове проживання
 

--------------------------------------------------------------------------------
|  N з/п  |Дата запису| Громадянство (для осіб без |Прізвище, ім'я,|  Серія, N |
|  (номер |           |   громадянства - країна    |  по батькові  |паспортного|
|посвідки)|           |проживання), дата народження| (за наявності)| документа |
|---------+-----------+----------------------------+---------------+-----------|
|    1    |     2     |             3              |       4       |     5     |
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Дані про приймаючу|      Адреса      |    Термін дії   |Примітка|
|     сторону      |    проживання    |     посвідки    |        |
|                  |    в Україні     |                 |        |
|------------------+------------------+-----------------+--------|
|        6         |        7         |        8        |    9   |
------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 4
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання
 

                             ТАБЛИЦЯ
       кодових позначень найменувань територіальних органів
               Державної міграційної служби України
 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|           Найменування            |  Кодове позначення   |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  1  |Автономна Республіка Крим          |          КР          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  2  |Вінницька область                  |          ВН          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  3  |Волинська область                  |          ВЛ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  4  |Дніпропетровська область           |          ДП          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  5  |Донецька область                   |          ДН          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  6  |Житомирська область                |          ЖТ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  7  |Закарпатська область               |          ЗК          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  8  |Запорізька область                 |          ЗП          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|  9  |Івано-Франківська область          |          ІФ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 10  |Київська область                   |          КВ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 11  |м. Київ                            |          КИ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 12  |Кіровоградська область             |          КГ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 13  |Луганська область                  |          ЛГ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 14  |Львівська область                  |          ЛВ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 15  |Миколаївська область               |          МК          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 16  |Одеська область                    |          ОД          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 17  |Полтавська область                 |          ПЛ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 18  |Рівненська область                 |          РВ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 19  |м. Севастополь                     |          СВ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 20  |Сумська області                    |          СМ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 21  |Тернопільська область              |          ИР          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 22  |Харківська область                 |          ХР          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 23  |Херсонська область                 |          ХС          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 24  |Хмельницька область                |          ХМ          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 25  |Черкаська область                  |          ЧР          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 26  |Чернігівська область               |          ЧН          |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 27  |Чернівецька область                |          ЧВ          |
------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 5
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання
 

                              ЗРАЗОК
                 посвідки на тимчасове проживання
                           ( za110-11 )
 

                                      Додаток 6
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання
 

 -----------------------------
 |Оформлено посвідку на |  Л
 |тимчасове проживання  |  |
 |серії ___ N _________ |  | 30 мм
 |дійсна до             |  |
 |"__" _______ 20__ року|  V
 |----------------------+-----
 |                      |
 |<-------------------->|
          50 мм
 

                                      Додаток 7
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання
 

 ----------------------------------------------
 |        ВКЛАДНИЙ ТАЛОН          |          Л
 | до паспортного документа       |          |
 | серії ____ N _________________ |          |
 | громадянина(ки) ______________ |          |
 |                 (громадянство) |          |
 |                                |          |
 | ______________________________ |----      | 100 мм
 |  (прізвище, ім'я, по батькові  |  Л       |
 |       (за наявності))          |  |       |
 |                                |  |       |
 | Місце для відповідного штампа  |  | 70 мм |
 |                                |  |       |
 |                                |  |       |
 |                                |  V       V
 |--------------------------------+------------
 |             80 мм              |
 |<------------------------------>|
 

{ Текст документа взятo з сайта ВРУ }                                      Додаток 8
                                      до Порядку оформлення
                                      і видачі посвідки
                                      на тимчасове проживання

 Лицьовий бік Картки
 

                         ОБЛІКОВА КАРТКА
 

------------------------------------------------------  -------------  ------------
|Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)          |  |Стать|Ч |Ж |  | Місце для|
|                                                    |  -------------  |фотокартки|
------------------------------------------------------                 |          |
                                                                       |3,5х4,5 см|
---------------------------------------------------------              ------------
|Дата народження      |Громадянство                     |
|---------------------+---------------------------------|
|Номер паспортного    |Дата видачі      |Термін дії     |
|документа            |                 |               |
|---------------------+-----------------+---------------|
|Дата в'їзду          |Адреса проживання|Віза типу Д N  |
|"___" __________     |в Україні        |               |
|                     |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------
|                           Підстави для оформлення посвідки                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|----                                 |----                                       |
||  | працевлаштування                ||  | робота в представництві іноземного    |
|----                                 |---- суб'єкта господарювання               |
|----                                 |----                                       |
||  | міжнародна технічна допомога    ||  | робота в філії або представництві     |
|----                                 |---- іноземного банку                      |
|----                                 |----                                       |
||  | робота в релігійній організації ||  | передбачено міжнародними договорами   |
|----                                 |---- України                               |
|----                                 |                                           |
||  | робота в громадській організації|(необхідне виділити)                       |
|----                                 |                                           |
|-------------------------------------+-------------------------------------------|
|  Найменування органу,  |Номер обліку|  Дата   |Термін дії,|Прізвище та ініціали |
|  який прийняв рішення  |звернення за|прийняття|   серія,  |посадової особи, яка |
|про оформлення посвідки |  журналом  | рішення | N посвідки| оформила документ   |
|(продовження дії раніше |            |         |           |                     |
|        виданої)        |            |         |           |                     |
|------------------------+------------+---------+-----------+---------------------|
|                        |            |         |           |                     |
|------------------------+------------+---------+-----------+---------------------|
|                        |            |         |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Приймаюча сторона                                                                |
-----------------------------------------------------------------------------------

 Зворотний бік Картки

                Відомості про порушення заявником
               (іноземцем, особою без громадянства
              або приймаючою стороною) законодавства
                  про правовий статус іноземців

-----------------------------------------------------------------------------------
|  Дата |       Стаття Кодексу України про      | Прийняте рішення |   Примітка   |
|       |     адміністративні правопорушення    |                  |              |
|-------+---------------------------------------+------------------+--------------|
|       |                                       |                  |              |
|-------+---------------------------------------+------------------+--------------|
|       |                                       |                  |              |
|-------+---------------------------------------+------------------+--------------|
|       |                                       |                  |              |
-----------------------------------------------------------------------------------

     Підстави для  скасування  раніше  виданої  посвідки  (у  разі
наявності)

-----------------------------------------------------------------------------------
| Дата  |Підстави згідно з підпунктами пункту 13|  Дата вручення   |  Рішення про |
|       |Порядку оформлення і видачі посвідки на|   (отримання)    |   видворення |
|       |          тимчасове проживання         | рішення заявнику |     (якщо    |
|       |                                       |                  |  приймалося) |
|-------+---------------------------------------+------------------+--------------|
|       |                                       |                  |              |
-----------------------------------------------------------------------------------

     Примітка. Облікова  картка  виготовляється  з  цупкого паперу
форматом А-5.

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua

 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС